IVF-behandling

Eventuella kostnader för provtagning och ultraljud som sker på annan ort samt läkemedelskostnader på apotek tillkommer till behandlingsavgiften. För person ansluten till svensk försäkringskassa blir avgiften på apoteket maximalt
2400 kr per 12-månaders period.

Vi reserverar oss för prisförändringar p g a kostnadsökningar, nya medicinska rekommendationer och/eller införande av nya lagar och förordningar.

Nybesök inför provrörsbefruktning
3000 kr

Återbesök inför provrörsbefruktning
2000 kr

IVF/ICSI-behandling

Behandlingen omfattar ett återförande.
45 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar <35år
Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Se separat avtal
86 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar <39år
Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Se separat avtal
90 000 kr

Paket om 3 IVF/ICSI behandlingar 39-42 år
Engångskostnad för upp till tre IVF-behandlingar. Se separat avtal
92 000 kr

Återföranden av frysförvarade embryon
23 500 kr

Infrysning och förvaring av embryon i upp till 10 år.

Nedfrysning 4250kr (förvaras i 1år) därefter 3250kr/år.